Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Persondatapolitik

Nordic Guarantee, Filial af Nordic Guarantee Försäkringsaktiebolag, Sverige (“Nordic Guarantee”) er den dataansvarlige, der er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Nordic Guarantee bestemmer formålet med og metoderne for behandlingen.

Respekt for dit privatliv er af allerstørste betydning for Nordic Guarantee, og derfor har vi truffet foranstaltninger til ansvarligt og sikkert at håndtere dine personoplysninger. Al behandling inden for Nordic Guarantee udføres i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (“GDPR”). Du kan finde den seneste opdatering af denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger på denne hjemmeside.

Definitioner
Personoplysninger er oplysninger, der direkte eller indirekte kan knyttes til én levende fysisk person, f.eks. navn, CPR-nummer, adresse, telefonnummer og e-mail adresse.
Den registrerede betyder en identificerbar fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, f.eks. ved navn, identifikationsnummer, lokaliseringsdata osv.
Behandlingen omfatter enhver handling, der udføres for personoplysninger, f.eks. indsamling, registrering og opbevaring.
Dataansvarlig betyder den virksomhed, der bestemmer formålet med og midlerne til behandling af personoplysninger, og som har det endelige ansvar for overholdelse af GDPR og andre gældende databeskyttelseslove vedrørende den behandling, der udføres af virksomheden.
Databehandler betyder den virksomhed, der behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.

Data, og hvordan vi behandler dem
Nordic Guarantee behandler personoplysninger, som er nødvendige for, at vi kan levere vores produkt og andre tjenester til dig. Hvilke personoplysninger vi indsamler, afhænger af dit forhold til Nordic Guarantee og kan omfatte navn, titel, firmaadresse, telefonnummer, e-mail adresse og log ind oplysninger til vores webportal . Nordic Guarantee behandler personoplysninger, som vi har indsamlet direkte fra dig, den registrerede, f.eks. når du køber en garanti eller indhenter et tilbud via vores webportal, eller når du indsender et krav via skadesformularen på vores hjemmeside. Lejlighedsvis indsamler vi personoplysninger fra en anden kilde, såsom den virksomhed, du repræsenterer, eller fra ansøgeren om en garanti.
Vi indsamler også personoplysninger fra offentligt tilgængelige kilder, så sompersonoplysninger (f.eks. Bisnode). Vi kan også via cookies indsamle oplysninger om, hvordan du bruger vores hjemmeside.

Hvad bruger vi personoplysninger til?
Nordic Guarantee behandler dine personoplysninger med henblik på (i) opfyldelse af en kontrakt, som den virksomhed, du repræsenterer, er part i, (ii) opfyldelse af kontraktlige forpligtelser over for dig som modtager og (iii) at sende dig oplysninger og direkte markedsføring via e-mail eller på anden måde.
Vi behandler personoplysninger, såsom navn, titel, firma, e-mail adresse og telefonnummer, for at vi kan markedsføre vores produkter og tjenester direkte til dig. Når vi præsenterer dig for direkte markedsføring, sker dette via telefon, e-mail eller via vores hjemmeside. Hvis du ikke ønsker at modtage direkte markedsføring eller ikke ønsker, at vi skal se på dine oplysninger til dette formål, skal du underrette os via nedenstående procedure.
For at behandle data til ovennævnte formål skal vi have et juridisk grundlag for hver behandlingsaktivitet. Vi behandler dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:
At behandlingen er nødvendig

  • for at opfylde en kontrakt, som den registrerede er part i, eller for at træffe foranstaltninger efter anmodning fra den registrerede før indgåelse af en kontrakt, og
  • med henblik på at opfylde den dataansvarliges legitime interesser. Det er Nordic Guarantees legitime interesse at kunne foretage direkte markedsføring af sine produkter.

Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
Dine personoplysninger vil kun blive opbevaret, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Dine personoplysninger vil blive slettet eller anonymiseret, når de ikke længere er relevante til de formål, de blev indsamlet til.

Hvem overfører vi personoplysninger til?
Dine personoplysninger vil kun blive videregivet i det omfang, det er relevant for formålet med behandlingen. Dine personoplysninger kan overføres til og behandles af Nordic Guarantees kontorer i EU/EØS.
Nordic Guarantee anvender behandlere til at håndtere visse opgaver, såsom drift og support af IT-miljøet, arkivering samt til at sende oplysninger via e-mail. Det betyder, at behandlerne også kan få adgang til nogle oplysninger om dig som registreret. Disse parter må dog ikke behandle dine personoplysninger til andre formål end dem, vi angiver.
Nogle af Nordic Guarantees behandlere kan have en del af deres aktiviteter i lande uden for Danmark eller EU/EØS (“tredjelande”). Hvis vi overfører dine data til en leverandør i et sådant tredjeland, tager vi passende sikkerhedsforanstaltninger og sikrer, at de overførte data håndteres i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi underskriver aftaler med vores behandlere, som indeholder klausuler, der er godkendt af Europa-Kommissionen vedrørende beskyttelse af personoplysninger, for at sikre, at de opfylder det krævede niveau for beskyttelse af privatlivets fred.
Vi vil ikke dele, sælge, overføre eller på anden måde videregive personoplysninger ud over vilkårene i denne fortrolighedspolitik, medmindre vi har en juridisk forpligtelse til at gøre det.

Dine rettigheder
Ved at kontakte os kan du anmode om skriftlig dokumentation for de personoplysninger, som Nordic Guarantee behandler om dig, og hvordan disse bruges i virksomheden. Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger samt anmode om, at vi retter, begrænser eller sletter personoplysninger i overensstemmelse med det, der er angivet i GDPR. I nogle tilfælde kan du også anmode om, at de oplysninger, du har givet os, flyttes til en anden dataansvarlig (dvs. dataportabilitet). For sådanne anmodninger bedes du indsende en skriftlig og underskrevet anmodning til Nordic Guarantee til nedenstående adresse.
Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling. For sådanne anmodninger bedes du indsende en skriftlig og underskrevet anmodning til Nordic Guarantee til nedenstående adresse.
Hvis du opdager, at behandlingen af dine personoplysninger er i strid med GDPR, har du ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden, som i Danmark er Datatilsynet .

Cookies
Der bruges cookies på vores hjemmeside. Disse er små tekstfiler, der gemmes på din computer, når du besøger en hjemmeside. Cookies bruges til nogle funktioner, der forbedrer vores hjemmeside for brugeren, eller giver os statistik om brugen af hjemmesiden.
Alle, der besøger en hjemmeside, skal informeres om, hvad cookies bruges til. Brugeren skal også have mulighed for at give sit samtykke til, hvilken type cookies der skal bruges til at gemme eller hente data i f.eks. mobiltelefon eller computer. De fleste browsere giver dig mulighed for at blokere cookies. Gå til https://www.nordicguarantee.dk/cookies for at få flere oplysninger om, hvordan vi håndterer cookies.

Kontaktoplysninger
Hvis du har spørgsmål vedrørende indholdet af denne fortrolighedspolitik eller ønsker at fremsætte nogen af de ovennævnte anmodninger, bedes du kontakte os:
Nordic Guarantee
Havnegade 39
1058 København K
E-mailadresse: info@nordg.dk