Hurtige fakta

 

 • Nordic Guarantee er et datterselskab til Manzillo Holdings Limited
 • Kontor i Stockholm, Malmö, Oslo, Helsinki, København og Malaga.
 • Vi garanterer mere end 25 mia. SEK
 • Ca. 3,500 kunder
 • Over 50 medarbejdere
 • Vi står under den Svenska Finansinspektionens tilsyn
 • Finansielle højdepunkter – 2021
  • Præmieindtægt MSEK 300,4
  • Årets resultat MSEK 40,2
  • Kapitalgrundlag (pr. Solvency II) MSEK 241,9
  • Egenkapital MSEK 221,4
  • SCR* 132,8%
  • Opfylder Solvency II kravene

  * Påkrævet Kapitalgrundlag/solvenskapital

Tilsyn og koncession

Nordic Guarantee står under den Svenska Finansinspektionens (FI’s) tilsyn og har godkendelse (koncession) til at drive forsikringsvirksomhed inden for forsikringsklasserne 9,14,15 og 16. For fuldstændig information se Företagsregistret hos FI.

Feedback og klager

Hvis du har feedback eller klager, anbefaler vi, at du sender dem til os pr. brev eller email til følgende adresse:

Nordic Guarantee
Havnegade 39
1058 København K
info@nordg.dk

Send os gerne navnet på den person, du har haft kontakt med hos Nordic Guarantee, samt en beskrivelse af sagen for hurtigere håndtering.

Den ansvarlige for klager hos Nordic Guarantee er Michael Gantén. Han kan kontaktes pr. telefon på +46 8 586 165 17, complaint@nordg.com. For yderligere oplysninger vedrørende vores håndtering af klager, se venligst nedenstående dokument ”Håndtering af klager”

Dokumenter