Vi stræber altid efter at gøre vores sagsbehandling så hurtig og effektiv som mulig, når vi får et erstatningskrav i forbindelse med en garanti. Det er naturligvis vores ambition, at erstatningen altid bliver helt korrekt. Vi er med andre ord professionelle og omhyggelige.

Garantien giver erstatning for merudgifter i forbindelse med opfyldelse af en kontraktlig forpligtelse i det tilfælde, hvor kontraktsparten f.eks. på grund af konkurs ikke kan opfylde kontrakten.

Følgende betingelser skal alle være opfyldt, for at garantien dækker:

  • Erstatningskrav i forbindelse med en garanti skal være fremsat inden for de tidsrammer, som fremgår af garantibetingelserne, eller, hvis det ikke er specificeret i garantibetingelserne, i henhold til lov eller praksis.
  • Garantien skal være gældende på det tidspunkt, hvor årsagen til at garantien bruges, opstår.
  • Hændelsen skal være anmeldt til Nordic Guarantee inden for det tidsrum, der fremgår af garantibetingelserne.
  • Garantimodtager skal have fulgt bestemmelserne i de underliggende kontraktuelle dokumenter vedrørende den aktuelle garanti.
  • Garantimodtager skal have en gyldig, forfalden fordring mod kontraktparten.
  • Garantimodtager skal på en tydelig måde specificere sit krav og oplyse grunden til, at der skal udbetales erstatning i henhold til garantien.
  • Garantimodtager skal på anmodning kunne fremsende dokumenter, som understøtter kravet, til rådighed.
Dit krav vil kunne behandles hurtigere, såfremt du vedhæfter relevant information som f.eks. kopi af garantidokumentet, kontrakten og andre dokumenter omfattet af dit krav.

Persondatabeskyttelse:
Bemærk venligst, at Nordic Guarantee gemmer de oplysninger, du giver i formularen ovenfor, for at kunne behandle dit krav.
For yderligere oplysninger om, hvordan Nordic Guarantee behandler persondata, læs venligst vores Persondatapolitik på https://www.nordicguarantee.dk/persondatapolitik/.
Send

All fields are mandatory.