Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Ved skade

Vi stræber altid efter at gøre vores sagsbehandling så hurtig og effektiv som mulig, når vi får et erstatningskrav i forbindelse med en garanti. Det er naturligvis vores ambition, at erstatningen altid bliver helt korrekt. Vi er med andre ord professionelle og omhyggelige.

Garantien giver erstatning for merudgifter i forbindelse med opfyldelse af en kontraktlig forpligtelse i det tilfælde, hvor kontraktsparten f.eks. på grund af konkurs ikke kan opfylde kontrakten.

Følgende betingelser skal alle være opfyldt, for at garantien dækker:

  • Erstatningskrav i forbindelse med en garanti skal være fremsat inden for de tidsrammer, som fremgår af garantibetingelserne, eller, hvis det ikke er specificeret i garantibetingelserne, i henhold til lov eller praksis.
  • Garantien skal være gældende på det tidspunkt, hvor årsagen til at garantien bruges, opstår.
  • Hændelsen skal være anmeldt til Nordic Guarantee inden for det tidsrum, der fremgår af garantibetingelserne.
  • Garantimodtager skal have fulgt bestemmelserne i de underliggende kontraktuelle dokumenter vedrørende den aktuelle garanti.
  • Garantimodtager skal have en gyldig, forfalden fordring mod kontraktparten.
  • Garantimodtager skal på en tydelig måde specificere sit krav og oplyse grunden til, at der skal udbetales erstatning i henhold til garantien.
  • Garantimodtager skal på anmodning kunne fremsende dokumenter, som understøtter kravet.

Kom i kontakt med os

Skal udfyldes

Skal udfyldes

Skal udfyldes

Skal udfyldes

Bekendtgørelse om beskyttelse af personlige oplysninger:
Bemærk venligst, at de oplysninger, du angiver i formularen ovenfor, vil blive gemt af Nordic Guarantee for at kunne behandle dit krav. For yderligere information om, hvordan Nordic Guarantee behandler personoplysninger, bedes du læse vores persondatapolitik på: /om-os/persondatapolitik/

Skal udfyldes

Vil du vide mere om vores garantier?