Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Nordic Guarantee lancerer en ny garantitype til direktivet om betalingstjenester, PSD2.

Indførelsen af direktivet om betalingstjenester (PSD2) i de nordiske lande samt EØS (det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) har til formål at regulere betalingstjenester og udbyderne af disse på tværs af hele regionen.

Hovedformålet med PSD2 er at skabe et enkelt integreret marked for betalingstjenester med standardiserede regler for banker og andre udbydere af betalingstjenester. PSD2 skal også være med til at øge konkurrencen i betalingsbranchen og fremme deltagelse af andre aktører end banker.

Direktivet giver tredjepartsudbydere adgang til kundekontodata fra de respektive banker, som således anvendes til at igangsætte direkte betalinger.

Udbydere af betalingstjenester og kontooplysningstjenester skal have en licens, som er udstedt af Finanstilsynet. For at opnå en sådan licens skal disse udbydere stille en garanti over for Finanstilsynet. Nordic Guarantee har være banebrydende inden for udviklingen af en PSD2 garanti til det nordiske marked for at kunne imødekomme behovet for en sådan garanti fra lokale udbydere af betalingstjenester og kontooplysningstjenester. Garantien dækker potentielle krav, uanset om de er opstået på grund af fejl eller brud på datasikkerheden. Nordic Guarantees innovative produkt tegnes på kommercielt attraktive vilkår af et team af tekniske eksperter.

“Nordic Guarantee har noteret det potentielle behov for PSD2 garantier og vi er nu i stand til at tilbyde disse garantier til kvalificerede udbydere af betalingstjenester og kontooplysningstjenester. Med en smidig forretningsmodel har vi været i stand til at udvikle dette produkt inden for en meget kort tidsramme, efter at vi identificerede markedets behov.” udtaler Andreas Almlid, Landechef Norge og Nordic Guarantees ekspert indenfor PSD2.

Kort om Nordic Guarantee

Kista, 25.11.2020

Nordic Guarantee er en af de største uafhængige udstedere af kontraktgarantier i de nordiske lande. Vi tilbyder sikre garantier, og vi gør det med kort behandlingstid og til konkurrencedygtige priser. Vi har mere end 40 ansatte og kontorer i Stockholm, Malmö, Helsinki, Oslo og København.

Kontaktoplysninger:

Andreas Almlid, Landechef Norge, Tlf. +47 959 03 646, e-mail andreas.almlid@nordg.com
Michael Gantén, Marketing chef, Tlf. +46 765-27 65 17, e-mail michael.ganten@nordg.com