Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

PSD2 Garanti

Baggrund

Indførelsen af direktivet om betalingstjenester (PSD2) i de nordiske lande samt EØS (det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) har til formål at regulere betalingstjenester og udbyderne af disse på tværs af hele regionen.

Hovedformålet med PSD2 er at skabe et enkelt integreret marked for betalingstjenester med standardiserede regler for banker og andre udbydere af betalingstjenester.  PSD2 skal også være med til at øge konkurrencen i betalingsbranchen og fremme deltagelse af andre aktører end banker.

Direktivet giver tredjepartsudbydere adgang til kundekontodata fra de respektive banker, som således anvendes til at igangsætte direkte betalinger.

Hvorfor kræves der en PSD2 garanti

Udbydere af betalingstjenester og kontooplysningstjenester (PSP/AISP) skal have en licens, som er udstedt af Finanstilsynet. For at opnå en sådan licens skal disse udbydere stille en garanti over for Finanstilsynet. Nordic Guarantee har være banebrydende inden for udviklingen af en PSD2 garanti til det nordiske marked for at kunne imødekomme behovet for en sådan garanti fra lokale udbydere af betalingstjenester og kontooplysningstjenester.  Garantien dækker potentielle krav, uanset om de er opstået på grund af fejl eller brud på datasikkerheden. Nordic Guarantees innovative produkt tegnes på kommercielt attraktive vilkår af et team af tekniske eksperter.

 

Vil du vide mere om PSD2 garanti?

Ali Dalan

Portfolio Manager
ali.dalan@nordg.com