De fleste entreprisekontrakter indeholder et krav om, at entreprenøren over for bygherren skal stille sikkerhed for arbejdets færdiggørelse. Garantien gælder også ansvaret i den såkaldte ansvarsperiode efter entreprisens færdiggørelse.

En arbejdsgaranti står til sikkerhed over for bygherren for, at entreprenøren overholder sine kontraktlige forpligtelser. Arbejdsgarantien kompenserer bygherren for de merudgifter, denne måtte have for færdiggørelsen af byggeriet/entreprisen, såfremt entreprenøren ikke kan opfylde kontrakten.

I forbindelse med bygge- og anlægsarbejder i Danmark bliver almindelige betingelser i henhold til AB18 og ABT18 oftest anvendt. Ud over at stå til sikkerhed for arbejdets færdiggørelse dækker garantien også afhjælpning af fejl og mangler efter entreprisens aflevering i op til 5 år.

Nordic Guarantee er det selvfølgelige valg, når du har brug for en  arbejdsgaranti!

Vi arbejder med garantier og kun garantier. Derfor kan vi tilbyde dig en unik spidskompetence inden for alt, der har med garantier at gøre.

Vores arbejdsgarantier er naturligvis etablerede løsninger og tilpasset bygge-, anlægs- og installationsbranchernes generelle bestemmelser. Med vores ekspertise kan vi også tilbyde skræddersyede løsninger nøje tilpasset den specifikke forretning.

En arbejdsgaranti fra os frigør likviditet og påvirker ikke virksomhedens kassekredit. Den er enkel og hurtig at administrere med kort behandlingstid til konkurrencedygtige priser.

Vores arbejdsgaranti kan sammenlignes med en bankgaranti og giver samme beskyttelse og sikkerhed som en bankgaranti.