En bygherregaranti giver sikkerhed for entreprenøren mod risikoen for ikke at blive betalt af bygherren. Denne sikkerhed forbliver i kraft, selvom bygherren bliver erklæret konkurs. Bygherregarantier er specielt nødvendige i situationer, hvor betaling først sker, efter at arbejdet er udført. De følger oftest de almindelige betingelser for bygge- og anlægsarbejder i Danmark i henhold til AB18 og ABT18.

Nordic Guarantee er det selvfølgelige valg, når du har brug for en bygherregaranti!

Vi arbejder med garantier og kun garantier. Derfor kan vi tilbyde dig en unik spidskompetence inden for alt, der har med garantier at gøre.
En bygherregaranti fra os frigør likviditet og påvirker ikke virksomhedens kassekredit. Den er enkel og hurtig at administrere med kort behandlingstid til konkurrencedygtige priser.
Vores bygherregaranti kan sammenlignes med en bankgaranti og giver samme beskyttelse og sikkerhed som en bankgaranti.